Աշխատողներ

Քանդակի դպրոցը բացվել է Վիգեն Ավետիսի անունվ

Որտեսղ դասավանդում են Վիգեն Ավետիսը և Ալիսա Գևորգյանը։

Վիգեն Ավետիս

Ալիսա Գևորգյան

Ինչպես նաև Վիգեն Ավետիս դպրոցում բացվել է ոսկերչության բաժին, որտեղ դասավանդում է Դավիթ Պետրոսյանը

Դավիթ Պետրոսյան

Реклама